Kontakt

Oceanic Spółka Akcyjna
81-736 Sopot
ul. Łokietka 58
tel. +58 550 88 00
fax. +58 550 88 84
e-mail: oceanic@oceanic.com.pl

Dział Obsługi Klienta EURO FRAGRANCE
Tel. +58 550 88 13, 23

OCEANIC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000317546, NIP 585-144-44-49, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.000 zł, opłacony w całości.

Biuro handlowe OCEANIC / EURO FRAGRANCE
02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 25
tel. +22 54 88 200